VỀ CHÚNG TÔI

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN SMARTBEES

Mr. Roy Lariva Matta

Thầy Roy Lariva Matta có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy trẻ lứa tuổi mầm non.

Ms. Đặng Thị Nhàn

Với 5 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy lứa tuổi mầm non

Ms. Nguyễn Thị Hạnh

Với 7 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy lứa tuổi mầm non
Có chứng chỉ Mon 0-3 và Mon 3-6

PHỤ HUYNH NÓI VỀ CHÚNG TÔI

GALLERY