Lịch Hoạt Động 1 Ngày Của Bé

Time/Thời gian Khối Happy (3-6) Khối Joy (0-3)
Nội dung hoạt động/Activities
6.30-7.30 Đón trẻ – Chơi tự do tại trường /Arrival – Outdoor Playing
7.30-8.15 Ăn sáng / Breakfast
8.15-8.35 Hoạt động đầu giờ/ Circle time:

(trò chuyện, đọc sách, các trò chơi luyện trí nhớ, các trò chơi phát triển ngôn ngữ)

Greeting time, brain game

8.35-10.10 Hoạt động cá nhân Montessori
10.10-11.00

 

Học tiếng anh chương trình GrapeSeed Hoạt động trải nghiệm đa giác quan

 

Hoạt dộng vui chơi: Tương tác với đồ vật, chơi góc, chơi ngoài trời

(Play time)

11.00-11.50 Ăn trưa
12.05– 14.00 Ngủ trưa, nghe nhạc / Lubally music
14.00-14.10 Vệ sinh

Vận động theo nhạc

14.10-14.30 Uống sữa hạt
14.30-15.00 Học tiếng anh chương trình GrapeSeed Học tiếng anh theo chủ đề
Vui chơi vận động
15.00-15.40 Hoạt động năng khiếu

Chương trình khoa học Stem-Art

Nghệ thuật/ Art

 Vận động/ Gym

15.40-16.30 Ăn chiều
16.30-17.30 Hoạt động cá nhân Montessori

Trả trẻ.